สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ
 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ขอแสดงความยินดียิ่ง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
เมื่อ : 2013-08-21 19:38:12