สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการวางแผนบริหารอัตรากำลัง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
 
เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาตามที่ สพฐ.กำหนด ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ดังนี้ - ผู้อำนวยการสถานศึกษา อำเภอชุมพลบุรี และ อำเภอท่าตูม ประชุม เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการท่าตูม-ชุมพลบุรี - ผู้อำนวยการสถานศึกษา อำเภอรัตนบุรี, อำเภอสนม และ อำเภอโนนนารายณ์ ประชุม เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือฌชิญประชุม
- แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา
- แบบสำรวจความต้องการบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
 
เมื่อ : 2016-09-29 22:52:35