สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2556
 
- หนังสือเชิญ เรียน ประธานเครือข่าย และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด - รายชื่อผู้เกษียณ - กำหนดการ - แจ้งข้าราชการในสังกัดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง - คำสั่ง สพป.สร. 2 ที่ 543/2556 สั่ง ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
 
เมื่อ : 2013-08-21 15:45:34