สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบประเมินเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ร.ร.บ้านไกลเสนียด ร.ร.บ้านปรีง ร.ร.บ้านคอนสวรรค์ ร.ร.บ้านศรีณรงค์ ร.ร.วัดบึงบ้านสนม ร.ร.บ้านหนองระฆัง ร.ร.บ้านเซียงซิน-โนนดู่ ร.ร.บ้านผักไหม ให้ส่งภายในวันที่ 29 กันยายน 2559 ไม่เกินเวลา 10.00 น. ให้จงได้
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-09-28 15:03:15