สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
สพฐ.แจ้งการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับผู้ที่ได้รับวิทยฐานะที่ผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทุกวิทยฐานะให้เสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
 
เมื่อ : 2016-09-27 17:54:54