สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่งปีงบประมาณ 2559
 
วันประชุม ที่ 29 เดือนกันยายน 2559 นำผลการประเมินการปฏิบัติงาน มาจำนวน 1 ชุด ในวันประชุม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบประเมิน
 
เมื่อ : 2016-09-27 10:47:15