สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่งประชุม
 
เชิญประชุมในวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุมเมืองแก้ว พร้อมนำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาด้วย 1 ชุด (พร้อมผู้บริหารรับรองสำเนาถูกต้อง)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือเชิญประชุม
 
เมื่อ : 2016-09-26 14:39:42