สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนที่สุด...แจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการประเมินอ่านเขียน ป.1/2559
 
เรียน ประธานเครือข่ายโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบ ด้วย สพฐ. มอบหมายให้ สพป.สร.2 ดำเนินการประเมินอ่านเขียน ครั้่งที่ 1/2559 ในวันที่ 28 กันยายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2016-09-26 14:01:51