สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การดำเนินการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน
 
แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด ให้ทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1-3 ที่มีผลการประเมินในระดับอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้(ตาม E-mes) ส่งเขตพื้นที่ภายใน 10 ตุลาคม 2559 ดังรายละเอียดที่แจ้งตามเอกสารที่แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งรร.
- บันทึกข้อความ
 
เมื่อ : 2016-09-26 09:34:18