สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการครูในสถานศึกษา) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน.
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่งและคำสั่ง
 
เมื่อ : 2016-09-23 17:09:02