สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วน การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2559) ให้ส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2559 จากเดิมให้ส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
 
ตามที่ สพป.สุรินทร์ เขต 2 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดส่งผลการประเมินพนักงานราชการ เพื่อประกอบการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2559) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 นั้น ขอเลื่อนกำหนดให้ส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-09-23 14:37:57