สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากำลังคนจังหวัดสุรินทร์ ให้สอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ประธานเครือข่ายโรงเรียน)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- กำหนดการ
 
เมื่อ : 2016-09-23 09:34:01