สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ตรวจสอบรายชื่อเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
สพฐ.ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับผู้ที่ได้รับวิทยฐานะที่ผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทุกวิทยฐานะ สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่ที่ผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมาให้ชะลอการเบิกจ่ายไว้ก่อน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน
 
เมื่อ : 2016-09-21 06:42:39