สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนที่สุด เชิญร่วมกิจกรรมมุฑิตาจิตบุคลากรระดับปฐมวัย (เพิ่มเติม)
 
เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีบุคลากรระดับปฐมวัยในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 16 คน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการดังกล่าว จึงได้กำหนดกิจกรรมมุฑิตาจิตขึ้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ จึงขอให้ท่านได้แจ้ง และอนุญาตให้บุคลากรระดับปฐมวัยในสังกัดของท่าน รายนามดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งเกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้เข้าร่วมกิจกรรมมุฑิตาจิตในงานนิทรรศการวันบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย “โลกแห่งการสื่อสาร” ในวันที่ 19 กันยายน ๒๕๕9 ณ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือส่ง (เพิ่มเติม)
 
เมื่อ : 2016-09-16 11:55:44