สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนที่สุด เชิญร่วมกิจกรรมมุฑิตาจิตบุคลากรระดับปฐมวัย
 
ทั้งนี้เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีบุคลากรในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 15 คน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ที่เกษียณอายุราชการดังกล่าว จึงได้กำหนดกิจกรรมมุฑิตาจิตขึ้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ จึงขอให้ท่านได้แจ้ง และอนุญาตให้บุคลากรระดับปฐมวัยในสังกัดของท่าน รายนามดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งเกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้เข้าร่วมกิจกรรมมุฑิตาจิตในงานนิทรรศการวันบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย “โลกแห่งการสื่อสาร” ในวันที่ 19 กันยายน ๒๕๕9 ณ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือส่งโรงเรียน
 
เมื่อ : 2016-09-16 11:24:34