สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
เชิญร่วมงานนิทรรศการสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย “โลกแห่งการสื่อสาร”
 
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 นั้น ซึ่งโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการขยายโครงการสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมและสนใจร่วมกิจกรรมทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตได้ดำเนินการจัดงานนิทรรศการสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จึงขอให้ท่านได้อนุญาตให้ครูปฐมวัยในสังกัด ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย “โลกแห่งการสื่อสาร” ในวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือส่งโรงเรียน
 
เมื่อ : 2016-09-12 20:38:54