สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แจ้ง เพื่อเสนอชื่อโรงเรียนที่ใช้เป็นสนามสอบ O-NET 2559
 
เรียน ประธานเครือข่ายโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สร.2 ได้นำเสนอรายชื่อโรงเรียนที่ใช้เป็นสนามสอบ O-NET 2559 เพื่อการพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2016-09-09 13:28:12