สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School )
 
ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School ) ตามที่ได้แจ้งในเว็บนิเทศฯ อบรมในวันที่ 11 กันยายน 2559 แบ่งเป็นรอบเช้าบ่ายนั้น เนื่องจากคณะวิทยากรจาก สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่างในภาคบ่าย จึงเลื่อนอำเภอที่อบรมในภาคบ่าย ได้แก่ รัตนบุรี สนม โนนนารายณ์ มาอบรมในภาคเช้าร่วมกับอำเภอท่าตูมและอำเภอชุมพลบุรี ได้ส่งหนังสือ ในล็อคเกอร์ทุกโรงเรียนแล้ว
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-09-09 08:47:54