สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แจ้งโรงเรียนส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมินอ่านออกเขียนได้ ป.1-4
 
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทุกโรง ด้วย สพฐ. จะดำเนินการประเมินอ่านออก เขียนได้ ป.1-4 จึงให้โรงเรียนทุกแห่งกรอกข้อมูลนักเรียน ลงโปรแกรม Excel ที่จัดส่งให้ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2016-09-07 16:44:23