สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่างจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) ส่งในวันที่ 15 ก.ย.59 อ.ชุมพลบุรี อ.ท่าตูม อ.รัตนบุรี วันที่ 16 ก.ย.59 อ.สนม อ.โนนนารายณ์
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสาร
 
เมื่อ : 2016-09-07 15:34:35