สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2559 อําเภอสนม โนนนารายณ์และรัตนบุรี
 
เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2559 อําเภอสนม โนนนารายณ์และรัตนบุรี
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2559 อําเภอสนม โนนนารายณ์และรัตนบุรี
 
เมื่อ : 2016-09-07 09:04:20