สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่านส่งสรุปผลการปฏิบัติงานเฉพาะในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเฉพาะงานที่สำคัญ ๆ โดยย่อ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) ส่งคุณการต์สิริน ภูมิธนนิเวศน์ (เป้) ในวันที่ 20 กันยายน 2559
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ
 
เมื่อ : 2016-09-05 15:28:04