สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 1 - 5 ได้แจ้งและอนุญาตให้ครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒ คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางฯ สำหรับโรงเรียนบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รุ่น 1, 2, 4 และ 5 ในวันที่ 10 กันยายน 2559 และสำหรับโรงเรียนบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รุ่น 3 และรุ่นที่จะเข้ารับการประเมินในปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 17 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการท่าตูม ชุมพลบุรี รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือส่งโรงเรียนบ้านวิทย์น้อย รุ่นที่ 1-5
 
เมื่อ : 2016-09-05 13:21:02