สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาเศษ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - คำสั่ง/นำส่ง
 
เมื่อ : 2016-09-02 16:30:51