สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- เอกสารแนบ1
 
เมื่อ : 2016-08-30 09:26:14