สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอเชิญรอง ผอ.สพป.และประธานเครือข่ายโรงเรียน ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม2559) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30 น. ห้องประชุม คชสาร ชั้น 3 สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือเชิญ
 
เมื่อ : 2016-08-29 16:37:57