สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพํมนาการจัดการเรียนการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้้น ป.3 โดยใช้เทคนิคการสร้างโจทย์ปัญหาที่ใกล้ตัวนักเรียน
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- กำหนดการ
 
เมื่อ : 2016-08-26 13:40:41