สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนที่สุด...ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงเตรียมการสอบครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และสอบออนไลน์ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 (กรณีเปลี่ยนผู้สอบ)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - 2874
- แบบฟอร์มการสอบแทน
 
เมื่อ : 2016-08-25 12:35:41