สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
 
ด้วย สพป.สุรินทร์ เขต 2 ต้องการสำรวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สพป.สุรินทร์ เขต 2 จำงขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนกรอกแบบสอบถาม และส่งไปยังกลุ่มอำนวยการภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบสอบถาม
 
เมื่อ : 2013-05-17 04:05:56