สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
จัดสรรปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรปัจจัยพื้นฐาน นร.ยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 (เพิ่มเติม) 10 โรง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่งและบัญชีจัดสรรปัจจัยพื้นฐาน
 
เมื่อ : 2016-08-23 11:01:43