สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
เชิญร่วมโครงการอบรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่นะเกษียณอายุราชการประจำปี 2559
 
เชิญร่วมโครงการอบรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่นะเกษียณอายุราชการประจำปี 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- รายชื่อผู้เกษียณ
- กำหนดการ
 
เมื่อ : 2016-08-23 10:18:27