สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรงบ รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง 8 โรง ได้แก่ รร.บ้านยางบ่อภิรมย์ รร.บ้านคำผง รร.บ้านกระโพ รร.รัตนวิทยาคม บ้านหนองตาด บ้านทิพย์นวด บ้านโนนฯ และอนุบาลรัตนบุรี ให้ รร.เร่งรัดการเบิกจ่ายด่วนๆๆ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่งและจัดสรรงบประมาณ
 
เมื่อ : 2016-08-23 09:53:41