สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 17/2552
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายละเอียดผลการประเมิน
 
เมื่อ : 2016-08-17 22:14:31