สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) ตรวจสอบรายชื่อและอัตราเงินเดือน ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ทุกอำเภอ
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- แบบฟอร์ม
 
เมื่อ : 2016-08-16 11:21:02