สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การจัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
 
ด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ จะดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ของโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ ๓ จึงแจ้งให้ทางโรงเรียนส่งนักเรียนที่ตัวแทนป.ป.ช. น้อย ๑๐ คน และครูที่เป็น ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน จำนวน ๑ คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยให้แต่งชุดกางเกงวอร์มสีดำ เสื้อสีขาว และส่งรายชื่อยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ อนึ่งการอบรมแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
 
เมื่อ : 2016-08-14 14:48:00