สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การจัดทำและปรับปรุงรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2558
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากร ในสังกัดของท่าน โดยให้ท่านได้แจ้งและอนุญาตให้บุคลากรดังกล่าว รายนามดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้เข้าร่วมจัดทำและปรับปรุงรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ฯ ดังกล่าว ในวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือส่งโรงเรียน
 
เมื่อ : 2016-08-08 16:13:38