สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
อนุมัติงบประมาณการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
สพป.สร.2 แจ้งบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - อนุมัติงบประมาณ
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
- สิ่งที่ส่งมา้ดวย 2
 
เมื่อ : 2016-08-05 10:46:28