สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด เดือนสิงหาคม)
 
ด้วย สพป.สุรินทร์ เขต 2 จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ จึงขอเชิญ ทุกท่านตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ ตลอดจนผู้ที่สนใจมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ตาม วัน เวลา ดังกล่าวต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ/เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2016-08-04 16:16:10