สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัดทราบ
 
ตามหนังสือแจ้งที่ด่วนที่ ศธ 04167.03/ว 2574 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 และหนังสือ ศธ 04167.03/ว 2595 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ชี้แจงการดำเนินการเขียนแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องนโบาย 11 ข้อ สามารถทำให้สอดคล้องได้ ยกเว้นข้อ 10.การซ่อมบ้านพักครูให้เสร็จภายในปี 2560 ไม่ต้องดำเนินการ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-08-04 13:46:28