สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
อนุมัติงบประมาณการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ทดแทน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
สพป.สร.2 แจ้งอนุมัติงบประมาณการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ทดแทน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 22 โรง ดังแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
- สิงที่ส่งมาด้วย 2
 
เมื่อ : 2016-07-29 16:27:50