สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอเชิญประชุม
 
ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาตามบัญชีรายชื่อที่แนบ ประชุมวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ICT ชั้น 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
 
เมื่อ : 2016-07-28 16:22:40