สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
แนวทางปฏิบัติกรณีจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติหน่วยงานของรัฐ
 
แนยวทางปฏิบัติกรณีจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติหน่วยงานของรัฐ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนาหนังสือ ที่ ศธ 04167.01/ว2523 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
 
เมื่อ : 2016-07-28 10:02:17