สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2559)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง/ประกาศฯ
 
เมื่อ : 2016-07-27 09:31:06