สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน ออกคำสั่งฯ
 
-คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู นายอำนาจ บุญล้อม (สำเนาส่งเขต 12 ชุด)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ตัวอย่างคำสั่ง
- บัญชีรายละเอียด
 
เมื่อ : 2016-07-26 10:52:11