สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำรวจข้อมูลข้าราชการที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ขอข้อมูลข้าราชการที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.
- แบบสำรวจข้อมูล
 
เมื่อ : 2013-08-13 15:10:34