สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
 
- แจ้งครูมอบหมายงาน เดินทาง - ให้โรงเรียนรายงานการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง - ให้โรงเรียนรายงานการรับรายงานตัวครูไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนใหม่
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- บัญชีรายละเอียดการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
เมื่อ : 2016-07-25 10:56:32