สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนรายงานข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2559
 
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2559 ส่งภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 นั้น ยังมีโรงเรียนในสังกัดบางโรงเรียนยังไม่รายงานข้อมูล หรือรายงานข้อมูลแล้วไม่ครบถ้วน ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลส่งภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เป็นอย่างช้า
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- แบบรายงานข้อมูลฯ
 
เมื่อ : 2016-07-01 09:10:28