สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
เรียน ข้าราชการที่จะมาดำเนินการเรื่องขอรับเงินบำเหน็จบำนาญที่จะเกษียณอายุสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทุกท่าน เอกสารดังต่อไปนี้ 1. ประกาศเกษียณ 2. สำเนาแฟ้มประวัติ 3. สำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขั้นสุดท้าย กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการถ่ายเอกสารดังกล่าวไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านติดต่อขอรับในวันประชุมตามที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กำหนดเท่านั้น เพื่อป้องกันการสูญหายและลืมนำเอกสารมาในวันประชุม
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-06-30 16:21:31