สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (มรภ.สุรินทร์)
 
แจ้งให้ข้าราชการครู (รายชื่อดังเอกสารแนบ) เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดังนี้ 1. ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 2 – 3 , 9 - 10 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 2. ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในวันที่ 2 – 3 , 9 - 11 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบท้าย
 
เมื่อ : 2016-06-30 12:41:40