สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การอบรมดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงสำหรับฝึกอบรมผู้จะเป็นกรรมการสอบสวน (ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.) และกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบท้าย 1
- เอกสารแนบท้าย 2
 
เมื่อ : 2016-06-30 12:36:07